DOTOVANÁ HYPOTÉKA

Je možné v dnešní době získat úrokovou sazbu pod 2%?

Řešením v době vysokých sazeb může být dotovaná hypotéka, která vám pomůže snížit náklady na splácení úroků. Princip dotované hypotéky je v tom, že získáte slevu z kupní ceny nemovitosti v takovém rozdílu, aby vám vykompenzoval po dobu dvou let současnou situaci na hypotečním trhu. S dotovanou hypotékou tedy nemusíte čekat, až sazby opět klesnou.
DOTOVANÁ HYPOTÉKA

Financování v projektu Rezidenční čtvrti U sv. Anny

Vzhledem k stále rostoucím úrokovým sazbám a obtížnější situaci, jak si nemovitost v našem projektu pořídit, jsme přišli s řešením, jak zájemcům pomoci. Nově nabízíme zájemcům možnost poskytnutí dotované hypotéky ve formě kompenzace (slevy na kupní ceně). Výše kompenzace bude vypočtena jako rozdíl mezi úroky, které klient zaplatí za svůj skutečný hypoteční úvěr a za hypoteční úvěr se sazbou 1,99 % p.a. Rozdíl je vypočítán z dvou letého období.

Klient má tak díky tomu v prvních dvou letech náklady na obsluhu hypotečního úvěru stejné jako by měl s úrokovou sazbu 1,99 %. Za dva roky již lze očekávat nižší inflaci a s ní spojené nižší úrokové sazby – tedy se obecně hypotéky budou splácet výrazně snázeji, než je tomu dnes. A i kdyby inflace a s ní spojené sazby zůstaly na této úrovni delší dobu – i tak by se hypotečnímu klientovi v budoucnu bude splácet jednodušeji, protože se vysoká inflace se zpožděním projeví také v navýšení příjmů.

DOTOVANÁ HYPOTÉKA

Rezidenční čtvrť U sv. Anny

Možnost získání dotované hypotéky je pouze v rámci koupě nemovitosti v projektu Rezidenční čtvrť U sv. Anny.

DOTOVANÁ HYPOTÉKA

Úroková sazba 1,99 % p.a.

Kompenzace bude poskytnuta tak, aby vyrovnala úroky při sazbě 1, 99 %

DOTOVANÁ HYPOTÉKA

2 roky

Kompenzace je poskytnuta na období dvou let.
DOTOVANÁ HYPOTÉKA

Podmínky získání dotované hypotéky

1. Akce je určena pouze pro fyzické osoby, s limitem dvou nemovitostí na osobu. Akce se nevztahuje na spotřebitelské úvěry a půjčky, ale pouze na hypoteční úvěr (účelový úvěr se zástavou).

2. Akce se vztahuje pouze na rodinné domy a byty v 2. etapě projektu.

3. Akce spočívá v poskytnutí kompenzace části úrokových nákladů klienta (kupujícího) formou snížení kupní ceny jednotky v projektu Rezidenční čtvrť U sv. Anny. Výše kompenzace bude vypočtena jako rozdíl mezi úroky, které klient zaplatí za svůj hypoteční úvěr v závislosti na výši poskytnuté úrokové sazby (maximálně však do výše 6,0 % p.a.) a úroky, které by klient zaplatil při úrokové sazbě 1,99 % p.a. Kompenzace je poskytnuta na dobu 2 let.

4. Maximální výše poskytnuté kompenzace je 5 % z kupní ceny kupované nemovitosti.

5. Akce může být kdykoliv zrušena a její podmínky mohou být měněny. Případné zrušení Akce nebo změny podmínek Akce nebudou mít vliv na práva klientů z již uzavřené smluvní dokumentace. Právo na poskytnutí kompenzace v rámci Akce vzniká uzavřením příslušné smluvní dokumentace mezi prodávajícím jednotky a klientem. V případě rozporů mezi těmito pravidly a příslušnou smluvní dokumentací má smluvní dokumentace přednost.

6. Tato akce je poskytnuta při předložení úředně ověřené podepsané úvěrové smlouvy.
KOKTAKTUJTE NÁS

Rezervační formulář